• hier kan uw reclame staan
  • KleurrijkWonen
  • C3Group
  • Story Groep
  • Fellows Personal Coaching
  • CreaDiva
  • SamenDoen
  • De Creatie Krachtcentrale

Dit is een heel mooi onderdeel van OnsLeerdam.  Kunst en cultuur komen voort uit de creatieve geest en vormen tevens voedsel voor de geest van anderen.

Het bedrijven én ondergaan ervan is in principe een zinvolle tijdsbesteding, voor amateurs ook een ontspannende vrijetijdsbesteding.

Kunst, cultuur en recreatie is de slagroom op de taart van het nuttige en werkzame leven; voor de één een (overbodige?) garnering van de dagelijkse ernst om het voortbestaan, voor de ander een zo niet eerste, dan toch wel tweede levensbehoefte.Kunst, cultuur en recreatie zijn vaak nauw met elkaar verweven. Voor de één vormt kunst een beroep, voor de ander een hobby, en voor weer anderen is het recreatie door te genieten van andermans kunst(en).

Hetzelfde geldt voor cultuur, wat staat voor alles wat de mens voortbrengt, zowel binnen als buiten de kunsten. Ook daar genieten vele anderen weer van.
Naast kunst is cultuur ook architectuur, geschiedenis, religies en volkstradities.
Op deze website kan eenieder wel wat van zijn/haar gading vinden als het gaat om het bezoeken van exposities, concerten, toneel, film, cabaret, poëzie, kleinkunst en andere optredens, maar ook clubs op het gebied van historie en cultureel erfgoed.

Maar deze website is er zeker ook voor degene die tussen de professional en de recreant in zit. Dat is de gedreven amateurkunstenaar, die zowel uitvoerend artiest als recreant is, zowel producent als consument van kunst en cultuur.
Want kunst bedrijven doet 'ie immers voor eigen (en andermans) plezier?
En van die gedreven amateurs zijn er verrassend veel onder ons!
De actieve amateur (muzikant, toneelspeler, cabaretier, schrijver, dichter, tekenaar, schilder, beeldhouwer, enz.) bezoekt ook exposities, concerten, uitvoeringen van anderen, maar treedt tevens zelf vaak naar buiten met zijn/haar eigen creatieve werk.
En die actieve amateur zoekt ook vaak naar geestverwanten om kennis en ervaring uit te wisselen en te delen, om samen te werken, of om zich verder te bekwamen door het volgen van cursussen, workshops en andere opleidingen op het gebied van zijn/haar hobby, zoals zingen,  musiceren, dansen, acteren, schrijven, dichten, tekenen, schilderen, etsen, kleien, beeldhouwen, en wat al niet meer.


Alles wat Leerdam en directe omgeving op deze terreinen te bieden heeft, is te vinden op deze website, waar stichtingen, verenigingen, andere clubs, ateliers, studio’s, scholen maar ook individuele professionele aanbieders hun opleidingen, cursussen en workshops presenteren.

Kijk in vogelvlucht naar alles wat deze website te bieden heeft en duik lekker in de krochten en uithoeken ervan, wanneer u het naaldje van de kous van een specifiek onderwerp wilt weten.
Alle artistieke kennis en vaardigheden uit uw eigen omgeving worden hier op een presenteerblaadje aangeboden.

Hebt u vragen, kritiek, suggesties, of zelf iets te bieden inzake kunst en cultuur? Aarzel niet en lever uw bijdrage aan de rubrieken evenementen of meningen.

Welkom, en kom vooral verder……