• hier kan uw reclame staan
  • KleurrijkWonen
  • De Creatie Krachtcentrale
  • Story Groep
  • SamenDoen
  • CreaDiva
  • Fellows Personal Coaching
  • C3Group

LEERDAM BEWEEGT is het sportinformatieplatform  'van sporters voor sporters'. Hier bepalen de sportverenigingen en sportorganisaties, samen met de sponsoren uit het Leerdamse bedrijfsleven,  de inhoud van de website.  

Na kritische vragen omtrend het sportbeleid van de gemeente Leerdam en schrikbarende onderzoekcijfers over sportdeelname van de 'gemiddelde' Leerdammer in 2006,  zijn sportverenigingen door de gemeente Leerdam uitgenodigd om activiteiten op te zetten om inwoners van Leerdam, die niet of weinig lichaamsbeweging hebben, tot meer bewegen te stimuleren. Veel sportverenigingen dragen graag bij aan dit initiatief.  Het overleg waarin de sportclubs de gemeente suggesties doen over de invulling van sportbeleid heet  'het sportplatform Leerdam' . Dit is een informeel overleg en de sportclubs kunnen geen bindende adviezen geven en hebben dus ook geen enkele medeverantwoordelijkheid over het, door de gemeente bepaalde, Leerdamse sportbeleid.


Onder de naam www.LeerdamBeweegt.nl wordt het sportaanbod binnen Leerdam nog eens extra onder de aandacht gebracht en worden specifieke sportactiviteiten en ontwikkelingen middels een periodieke nieuwsbrief en sport agenda  bekend gemaakt aan de Leerdammers.   Deze website wordt betaald door het Leerdamse bedrijfsleven dat het belangrijk vindt dat sport nieuws en de gang van zaken omtrend de samenwerking tussen sportclubs en de gemeente transparant en helder wordt gecommuniceerd naar de Leerdammers. 


De verzamelde sportbesturen komen drie keer per jaar bij elkaar op het gemeentehuis of op één van de sportaccommodaties die Leerdam rijk is. Samen met de wethouder Sport (mevr. Petra Groeneweg) en de ambtenaar sport (Gerrit van den Heuvel)  vormen de samenwerkende sportclubs)  'het Leerdamse sportplatform'.

De belangrijkste twee doelstellingen van de LeerdamBeweegt sportbesturen zijn:

  • Een goede onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen sportbesturen waardoor met een minimale inspanning zoveel mogelijk Leerdammers kunnen genieten van sport en bewegen.
  • Een goede samenwerking met de gemeente op alle niveaus waarbij afspraken helder worden vastgelegd en nagekomen. Het resultaat van die samenwerking zou een hechte leerdamse gemeenschap en moderne attractieve sportaccommodaties moeten zijn.