• Fellows Personal Coaching
  • Story Groep
  • C3Group
  • CreaDiva
  • KleurrijkWonen
  • De Creatie Krachtcentrale
  • SamenDoen
  • hier kan uw reclame staan

Geschiedenis

Kedichem is waarschijnlijk rond het jaar duizend ontstaan op een oeverwal langs de Linge. Omdat het gebied regelmatig overstroomd raakte, werd het rond 1100 bedijkt. Kedichem maakte deel uit van het Land van Arkel en was regelmatig strijdtoneel voor grensgeschillen tussen Holland en Gelre. Na 1400 werd Kedichem een schoutambacht binnen het graafschap Leerdam. In 1820 werd Kedichem een zelfstandige gemeente met naast Kedichem de kernen Oosterwijk en Achterdijk. In datzelfde jaar brak de rivierdijk opnieuw door. In 1867 werd de oude kerk afgebroken. Tegen de middeleeuwse toren werd een nieuwe kerk gebouwd. De vijf windmolens die de polder "Kedichem en Oosterwijk" tot dan hadden drooggehouden, werden in 1883 vervangen door een stoomgemaal. In 1909 werd een gemeentehuis gebouwd en in 1926 werd het stoomgemaal vervangen door een elektrisch gemaal. De veerdienst over de Linge naar de buurtschap Vogelswerf werd in 1965 opgeheven. In 1974 werd een dorpshuis gebouwd. Per 1 januari 1986 ging de gemeente Kedichem op in de gemeente Leerdam.

Algemene gegevens

Kedichem ligt aan de Waterlinieroute. Het dorp heeft sinds 4 juli 1999 een jumelage met het Franse dorp Laignelet bij Fougères (Ille-et-Vilaine). In de zomer van 2004 bracht een delegatie Kekummers een bezoek aan Laignelet.

Kedichem ligt ZW van Leerdam, NO van Gorinchem en grenst in het Z aan de riivier de Linge, die hier de grens vormt met de provincie Gelderland (kernen Spijk en Heukelum).

Geografische ontwikkeling

In 1840 had de gemeente Kedichem 101 huizen met 595 inwoners, verdeeld in dorp en polder Kedichem 61/381 en dorp en polder Oosterwijk 40/214.
- Tegenwoordig heeft het dorp Kedichem ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Politiek

De bevolking is via een dorpsraad vertegenwoordigd in de gemeente Leerdam.

De doelstelling van de dorpsraad is de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap te bewaken en te verbeteren.
Om de dorpsraad beter te laten werken en goed te laten aansluiten op de overlegstructuur van de gemeente,
zijn we opgedeeld in 3 commissies:

Middelen, Zorg en Ruimte
Ieder lid van de dorpsraad heeft zitting in minimaal 1 commissie