• CreaDiva
  • De Creatie Krachtcentrale
  • Story Groep
  • KleurrijkWonen
  • hier kan uw reclame staan
  • SamenDoen
  • C3Group
  • Fellows Personal Coaching

Geschiedenis

Het dorp Oosterwijk behoort tot de oudste permanent bewoonde kernen van de Vijfheerenlanden. Het grondgebied werd aan het begin van de jaartelling al bewoond. De oorspronkelijke ontginning in de 10e eeuw bestond uit circa twintig boerderijen aan de Lingedijk, met een langgerekte strokenverkaveling van ongeveer twee kilometer lengte tot aan de Achterdijk. In de Middeleeuwen is er sprake geweest van Heren van Oosterwijk met een bijbehorend kasteel. Helaas zijn de restanten van het kasteel in de jaren tachtig van de 20e eeuw afgebrand.

Oosterwijk is een dorp (volgens velen ten onrechte een buurtschap, maar er staat een kerk) ten westen van de gemeente Leerdam. In het verleden behoorde Oosterwijk tot het nog verder naar het westen gelegen Kedichem, vandaar de naam Oosterwijk. Later is Oosterwijk met een herindeling bij Leerdam geplaatst. Verder grenst Oosterwijk aan de rivier de Linge.

Beschermd dorpsgezicht
- In 2010 wordt Oosterwijk een beschermd dorpsgezicht, vanwege onder andere de vele monumentale panden en de restanten van de strijd tegen het water (wielen en dijken) in de polder en buurtschap Klein Oosterwijk.

Het dorp Oosterwijk heeft witte plaatsnaamborden en is daarmee formeel geheel  buitengebied, formeel heeft het geen 'bebouwde kom' (praktisch gezien natuurlijk wél).

Wielen
Oosterwijk is verscheidene malen geteisterd door overstromingen. Twee 'wielen' (meertjes die overblijven na een overstroming) bij Klein Oosterwijk, zijn hier restanten van. U kunt ze alletwee zien liggen vanaf de Lingedijk, vlak na het einde van de bebouwde kom van Leerdam. Het bosje nabij de driesprong met de Oudendijk is een voormalige eendenkooi.

Ligging
Oosterwijk ligt ZW van Leerdam, NO van Kedichem. Het dorp bestaat grotendeels uit lintbebouwing langs de Linge(dijk), met kerntjes rond de Nortierstraat in het ZW, rond het Kerkelaantje in het centrum en rond Klein Oosterwijk in het NO.

Statistische gegevens

- In 1840 had Oosterwijk 40 huizen met 214 inwoners.
- Tegenwoordig heeft Oosterwijk ca. 115 huizen met bijna 300 inwoners en is daarmee een van de kleinste dorpen van Zuid-Holland.

Oosterwijk wordt nog wel eens verward met Oisterwijk wat dezelfde uitspraak, maar niet dezelfde spelling heeft.