• KleurrijkWonen
  • C3Group
  • Fellows Personal Coaching
  • De Creatie Krachtcentrale
  • SamenDoen
  • Story Groep
  • hier kan uw reclame staan
  • CreaDiva

Geschiedenis

Schoonrewoerd is in 1023 gesticht door Jan van Arkel.

Schoonrewoerd is bekend van het Schoonrewoerdse Wiel of het Wiel van Bassa. De dijk die doorbrak in 1573 was de Diefdijk, de grens tussen Holland en Hertogdom Gelre. De Diefdijk is in 1284 aangelegd om de Vijfheerenlanden te beschermen tegen wateroverlast vanuit Gelre.

Het Schoonrewoerdse Wiel of Wiel van Bassa ligt aan de westzijde van de Diefdijk, op ongeveer 1 kilometer afstand in oostelijke richting van Schoonrewoerd. Het wiel staat in de streek beter bekend als Wiel van Bassa of het Kruidhofwiel. Het Schoonrewoerdse Wiel is in 1573 bij een dijkdoorbraak  van de Diefdijk ontstaan. Op dit moment is het Schoonrewoerdse Wiel het grootste doorbraakwiel van Nederland. Het betreft een plas van circa 8 meter diep met daar om heen smalle rietkragen, boomgaarden, hooilanden en boerenerven. Het overgrote deel van het wiel en de omliggende gronden zijn in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap, echter een aanzienlijk deel is verpacht in de vorm van een langdurige hoevepacht. Het Zuid-Hollands Landschap heeft hier twee monumentale opstallen in eigendom: Het Dordtse Huis en boerderij De Kruithof.

De rechte weg tussen Leerdam en Everdingen vormde de ontginningsas voor de gronden tussen de weg en de diefdijk., die voor 1284 reeds als diefweg aanwezig was. Op de plek waar nu waar deze weg een oost-westlopende rug kruiste en de grond dus steviger was, werd in de 14e eeuw een kerk gebouwd en later kwam er een dorpskern tot ontwikkeling. Een plek die later nog eens 3 meter opgehoogd zou worden en waaraan het dorp nog steeds haar naam te danken heeft. "Woerd" is immers in een rivierengebied,de naam voor een verhoging in het landschap.

Algemene gegevens

Schoonrewoerd is een dorp in de gemeente Leerdam. Het was t/m 1985 een zelfstandige gemeente.

Onder het dorp Schoonrewoerd vallen ook de buurtschappen Diefdijk (ged.), Kortgerecht, Overboeicop en Overheicop.

Schoonrewoerd is een dorp met circa 1600 inwoners in de gemeente Leerdam. Het ligt tussen Leerdam en Zijderveld in de provincie Zuid-Holland.