• SamenDoen
  • C3Group
  • CreaDiva
  • De Creatie Krachtcentrale
  • Story Groep
  • KleurrijkWonen
  • hier kan uw reclame staan
  • Fellows Personal Coaching

Algemeen

De gemeente Leerdam is in 1986 vergroot met de gemeenten Kedichem (inclusief het dorp Oosterwijk) en Schoonrewoerd. Er is toen ook nog een klein stukje van de gemeente Heukelum aan de gemeente Leerdam toegevoegd (15 hectare met 1 huis en 1 inwoner), omdat de gemeentegrens (en daarmee ook provinciegrens) langs de Linge is getrokken en er nog een klein stukje van de gemeente Heukelum ten noorden van de Linge lag.

De gemeente Leerdam bestaat dus uit vier kernen, waar het overal goed wonen en leven is. De vier kernen van de gemeente hebben ieder een eigen karakteristiek waardoor alle mogelijke woonsmaken aan bod komen. In de kern Leerdam wonen zo'n 16.000 mensen en zijn alle voorzieningen van een middelgrote stad aanwezig. De kernen Schoonrewoerd, Kedichem en Oosterwijk hebben gezamenlijk ongeveer 5.000 inwoners die in een zeer landelijk omgeving wonen.

Ontstaan van Leerdam.

Leerdam komt voor het eerst ter sprake in 1143 en wordt vermeld als Ter Lede of Ter Leede. Het is op dat moment een heerlijkheid van de Heren van der Lede een geslacht dat ontsproten is uit die van Arkel (zie Land van Arkel. De heren hebben het in hun bezit tot 1305 waarna het gebied in handen komt van de Heren van Arkel. In 1382 verkrijgt Leerdam stadsrechten van Otto van Arkel, Leerdam ontving een tweede keer stadsrechten in 1407 van Willem VI van Holland. In 1428 erft het geslacht Van Egmond het gebied tot halverwege de 15e eeuw, waarna het bij de Nederlanden en Oranje behoort.

De rijke historie van het stadje Leerdam kan worden gevonden in goedbewaarde historische gebouwen zoals de Grote Kerk, het Hofje van mevrouw van Aerden, de overgebleven en gedeeltelijk gerestaureerde stadsmuren van de Zuidwal en het Oude Raadhuis.

Van de molens die de polders bemaalden, is de wipmolen Ter Leede bewaard gebleven.

Gemeentewapen en -vlag

Toen de kernen Kedichem, Leerdam en Schoonrewoerd in 1986 de gemeente Leerdam vormden, kreeg zij een nieuw wapen. De beide schilden vertegenwoordigen de kernen Kedichem en Schoonrewoerd.

Sinds 25 september 1986 heeft de gemeente een nieuwe vlag.

De kleuren zijn rood en geel: een geel veld met daaroptwee rode dwars gekanteelde balken.

De vlag is afgeleid van het wapen van de heren Van der Leede.    

Leven in Leerdam

Het is goed vertoeven in de Gemeente Leerdam. De kernen hebben allen uitgebreide voorzieningen en een eigen karakter maar vooral de practige omgeving is bepalend voor het woongenot.

De Linge

Het riviertje de Linge, omgeven door rietwallen en veel waterlelies, bepaalt mede de sfeer van het landschap. Tot 1984 behoorde het tot de Vijfheerenlanden. De Linge stroomt in de Betuwe van Doornenburg tot Gorinchem stroomt.Met 108 km is het de langste geheel Nederlandse rivier. Grote delen van de Linge zijn niet bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen.
De stad Leerdam is vooral bekend om haar glas. Wie Leerdam zegt, laat dit ook bijna automatisch volgen door 'Glasstad', want Leerdams glas is een begrip.

Wonen in Leerdam

Beste Binnenstad 2009 - 2011.
Het centrum van Leerdam is gekozen tot ‘Beste Binnenstad 2009-2011’ in de categorie kleine gemeenten tot 20.000  inwoners/dorpskernen. Volgens de jury is Leerdam terecht 'Parel aan de Linge' vanwege het prettige verblijfsklimaat. Sterke punten van Leerdam zijn de cultuurhistorische waarde, het Keurmerk Veilig Ondernemen, de aanwezigheid van een verkeersvisie en het gevarieerde winkelaanbod.

Politiek en stadsontwikkeling

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt 19 leden, verdeeld over 6 politieke partijen (de fracties):

Leerdam 2000 (4 zetels)  

PvdA (4 zetels)

SGP (3 zetels)

CDA (3 zetels)

VVD (3 zetels)

ChristenUnie (2 zetels)

Voorzitter:             de heer V.J.H. Molkenboer

Plv. voorzitter:      de heer B. Bruggeman

Griffier:                 de heer B.T. de Winter

Om de rollen tussen raad en college van burgemeester en wethouders beter te verdelen, is sinds 2002 de Wet Dualisering van kracht. Dit dualisme zorgt ervoor dat de herkenbaarheid van het lokale bestuur en de open(baar)heid van het politieke debat versterkt worden.

De gemeenteraad stelt de kaders voor het beleid vast. Hij zegt wat er moet gebeuren (doel), waarom dit moet gebeuren (maatschappelijk effect) en hoeveel dit mag kosten. De raad controleert het college achteraf op de uitvoering van het beleid. De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de bevolking.

De raad vergadert volgens een vast schema, gemiddeld eenmaal in de vijf weken. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies worden gehouden in de Raadzaal in Het Hofje van Mevrouw Van Aerden aan de Kerkstraat 67 in Leerdam.

De gemeenteraad heeft 3 adviescommissies ingesteld om voorafgaand aan de raadsvergaderingen de zaken die aan de orde zijn te behandelen.